TOPlist

eCesty Archív Etnosvět

Etnosvět

Velká Británie

Proč už necestuju

Cestovatelský web Hedvábná stezka mě požádal o článek na téma „proč už necestuju“. Před psaním jsem si proto připomněl, co jsem na Hedvábné stezce před pár lety uvedl ve svém cestovatelském profilu. Mimo jiné „... bych chtěl přestat cestovat,...“, protože „... budu celistvější, až přestanu mít potřebu exotiky, která ve skutečnosti pouze zaplňuje moje prázdná místa a stejně jen na pár momentů...“. Že by tedy... už?
odkazy vedou na www.hedvabnastezka.cz

Albánie

Saúdská Arábie

Tunisko

Kyrgyzstán

Tádžikistán

Mezi muslimy VII. – Náboženství a násilí

Muhammad nebyl s vysvětlováním nového náboženství ve spory a intrikami zmítané Mekce úspěšný. Jeho sjednocující náboženství by v pohanské Arábii znamenalo konec absolutní vlády kmenových vládců, což po několika letech ostrých pří vyústilo ve výhrůžky, pokus o jeho zabít a roku 622 nakonec jeho útěk z Mekky do Jathribu (Mediny). To vše pro slova, která lidem sděloval.

Mezi muslimy VI. – Džihád

Velmi obsažná stať „Murder, Manslaughter and Terrorism – All in the Name of Allah“ („Vražda, zabíjení a terorismus – vše ve jménu Boha“, internetový odkaz najdete na konci článku) začíná slovy „Zločinci jsou dvojího druhu: ti, kteří vědí, že zlo, jež dělají, je zlo – a ti, kteří si myslí – kteří ve skutečnosti věří – že jejich skutky jsou ctnostné.“

Mezi muslimy V. – Terorismus

Islám a terorismus jsou dnes stále více spojovány. Proč? Je k tomu nějaký důvod? Jak se islám staví k násilí a terorismu? Začneme z trochu jiné strany, což nám ve zkratce umožní projít od kořenů islámského práva až k jeho pohledu na terorismus.

Mezi muslimy IV. – Vztah k cizincům

Podoba muslimů jako krvelačných šelem s kulometem, jíž vykreslují naše média je stejně zavádějící, jako podoba „Západu“ jako rejdiště Satana, jež vykreslují některá muslimská média. Máme o sobě navzájem málo informací. Lépe řečeno informací máme dost, ale zájem je pouze o ty senzační a povrchní. Jak muslimové doopravdy berou cizince, respektive hosty vůbec?

Mezi muslimy III. – Postavení ženy

Jaké je být ženou v islámské společnosti? Co říká Korán a jak vypadá skutečnost? Opět jen velice stručně o tématu, které je pokládáno za základ islámské společnosti. Mnoho aspektů není možné z nedostatku místa zmínit, nejlépe je obrátit se na Korán (viz citace), nebo přímo zajet do některé z muslimských zemí.

Jarní závitky

Jarní závitky jsou obecným pojmenováním velké skupiny asijských závitků z rýžového „papíru“ plněných různorodou směsí. Setkáte se s nimi v Číně, Vietnamu a dalších zemích Asie. Tento recept je jednou z čínských variací.

Čína

Mezi muslimy II. – Korán

Tak, jak je pro křesťany základním písmem bible, pro taoisti Tao-te ťing, či pro hinduisty védy, je pro muslimy prvotním zdrojem Korán. Jak vznikl, jak vypadá a co obsahuje?

Bez hranic

Čas od času mě přepadne touha se zamyslet. Pak si sednu k počítači a píšu. Stane-li se, že po mě někdo chce, abych se zamyslel na určité téma, dojdou sepsané myšlenky i zveřejnění. Rubrika Bez hranic je určena pro takovéto myšlenky.

Mezi muslimy I.

Muslim rovná se Arab. Tak vidí islámský svět velká část nejen Čechů. Jde o stejné zjednodušení, jako říci, že křesťan rovná se Slovan. Kdo tedy jsou muslimové?

Qabuli pulau

Vedle kebabu je qabuli nejrozšířenější afghánské jídlo. Pochází z Tádžikistánu, ale oblíbená je také v Afghánistánu, Íránu a Turkmenistánu.

Afghánistán

Afghánistán