TOPlist

eCesty Etnosvět Bez hranic Mezi muslimy

Mezi muslimy I.

Muslim rovná se Arab. Tak vidí islámský svět velká část nejen Čechů. Jde o stejné zjednodušení, jako říci, že křesťan rovná se Slovan. Kdo tedy jsou muslimové?

Kdo je muslim

Slova islám a muslim jsou odvozena z kořene SLM arabského slovesa salima (SaLiMa), jež zjednodušeně řečeno vyjadřuje stav „být bezpečný, nedotčený“. Výrazy islám a muslim se však neobjevily až po zrození tohoto náboženství, nýbrž existovaly po generace, než byly vybrány jako vhodné symboly pro nově vzniklou víru.

Původním významem slova islám je vzdání se, oddání se. S příchodem Koránu, a tedy nové víry, se celkem logicky tohoto slova začíná používat pro odevzdání se bohu. Lépe řečeno svěření se do jeho péče jako do péče poradce, který toho, jenž se mu podřídil, odevzdal (muslim) doprovází na jeho aktivní cestě životem. Aktivní proto, že jde o volbu a cestu dobrovolnou, což je v Koránu jasně řečeno: „Nebudiž žádného donucování v náboženství!“ (2:257).

Svého poradce muslimové nazývají al láh, ekvivalent našeho boha. V neislámském světě je často nazýván Alláhem, což je stejné, jako kdybychom v angličtině místo the god psali Thegod, jelikož al je arabský určitý člen (v češtině určitý člen nemáme, proto demonstruji na angličtině). Určitě si toho všimnete i při výslovnosti, kdy muslimové dávají přízvuk na lah: [al Lááááh].

Muslim je tedy pouze arabský výraz pro člověka, který se podřídil svému poradci (bohu, Alláhovi, Krišnovi, Jednotě, čisté informaci, dosaďte podle svého gusta). Ve významu tohoto slova není žádná vazba na konkrétní etnikum, jde o arabské pojmenování určitého stavu, pro který máme v češtině slovo oddaný, v angličtině devotee atd. Že se ujal zrovna výraz arabský není překvapivé, protože islám vznikl v arabském světě.

Tolik stručně k filosoficko-lingvistickému základu islámu, o praktické realizaci si řekneme příště.

Kde žijí muslimové

Islám se sice zrodil v arabském světe, ale již během celkem krátké doby jej výrazně přerostl. A jak vypadá islámský svět dnes? Muslimy najdeme v tak různorodých zemích jako je Maroko a celá severní Afrika přes země Sahelu (Mali, Burkina Faso a další) až po Tanzánii ve východní Africe, samotný Arabský poloostrov, Střední východ, indický subkontinent až do jihovýchodní Asie (Malajsie, Indonésie).

Z této oblasti světa je jen část arabská a pro velkou část dnešních muslimů je arabština, jazyk, ve kterém je psán Korán, stejně vzdálená jako pro nás ve Střední Evropě. Pro ukázku pár slov o několika zemích z různých regionů, v nichž muslimové tvoří většinu populace.

Mali (Západní Afrika)

Muslimové tvoří 90 % obyvatelstva, nejpočetnější etnika jsou Bambarové, Malinkové, Peulové, Tuarégové, Mauři. Islám se do této oblasti dostal s Berbery křižujícími Saharu a samotné mystérii opředené město Timbuktu na jižním okraji Sahary bylo dlouho centrem islámského učení.

Sýrie (Blízký východ)

Sýrie byla a je pro svou geografickou blízkost k Medině (dnes v Saudské Arábii), kde islám spatřil světlo tohoto světa muslimská zcela přirozeně. Asi 85 % jsou muslimové, z nichž většinu tvoří Arabové a asi 10 % Kurdové.

Írán (Střední východ)

Vstoupíte-li do Íránu, ihned poznáte, proč Íránci (neboli Peršané) neradi slyší, když jsou zaměňování za Araby. Na každém kroku se přesvědčujete, že jde o dva světy, ač spojené jedním náboženstvím. Írán je v porovnání se zbytkem Středního východu přirozeně čistý (na rozdíl od umělé čistoty naftových sultanátů), lidé hrdí na své kulturní bohatství, řekl bych, že jde o jakéhosi spícího asijského tygra, který se po probuzení stane regionální velmocí s přirozeným respektem. Írán je etnicky heterogenní, Peršané tvoří asi 65 % populace, přes 25 % jsou turcké národy (Azarové, Turkmeni), relativně velké množství je Kurdu, asi 4 % Arabů a dalších. Podle oficiálních statistik je v Íránu přes 98 % muslimů.

Bangladéš (Jižní Asie)

Bangladéš je nejveselejší islámskou zemi. Přestože je Bangladéš tak neuvěřitelně chudá a zkoušená jak co se týká vlivů evropských i asijských mocností, tak přírodních katastrof, její lidé si stále uchovávají šibalské plamínky v očích a srdečnost v srdci. Muslimů je zde asi 85 %, z nichž většina jsou drávidiánsko (původní obyvatelé indického subkontinentu) -árijského (kmeny, jež do na subkontinent vtrhly přes západní Asie) původu.

Indonésie (Jihovýchodní Asie)

Islám se do vzdálené Indonésie dostal s muslimskými obchodníky z Indie již počátkem 13. století. Dnes je kolem 90 % Indonésanů muslimského vyznání a jelikož je Indonésie země národnostně hodně roztříštěná (kolem 300 etnik), najdeme zde pravděpodobně největší počet etnik vyznávajících islám v jediném státním útvaru. Jávané, Ačehané, Minangkabau, Malajci a další, ti všichni jsou převážně muslimy (Minangakabau dokonce matriarchální, což je výjimečné nejen v islámském světě!).

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit